top of page
מיסטיקה 
הינו שם כולל לחיבור בין העולם הבא לעולם הקיים, בין גלגול נשמות ובין תיקון של האדם על פי האמונה כל אדם הינו "גלגול נשמה" החיים של כל אדם הינם זמניים מלבד הנשמה שהינה הולכת ושבה וזה נקרא נשמה נצחית, במהלך חייה הנצחיים חווה הנשמה בכל פעם תהליך ומצבים אחרים בחיים, וגם לידה ומוות בתאריכים שונים.
על פי האמונה הנשמה בכל פעם מגיעה על מנת להחיות תכניות ולהשלים שיעורים שטרם הספיקה לסיים ביחידות חיים אחרות ולתקן פגמים שקראו לה בעברה.
ישנם נשמות שהינם מזיקים, אומנים, רגישים, שקרנים, רעים, ומדיומים וכו'
הנשמה שהינה מדיום נועדה לעזור לנשמות אחרות ללכת בנתיב הנכון לכל תיקון לנשמה
 
 
bottom of page