top of page
פתיחה בקלפים
קלפי הטארוט הם למעשה מסע רוחני של האדם רצונותיו והתוצאה.
 
בקלפי הטארוט ניתן לדעת פחדים חששות אופי האדם ולפי זה ניתן למדיום לדעת איך לכוון את האדם שניבא לו.
bottom of page